• page_banner

Насока на магнетизација

Насока на магнетизација

Процесот на ориентација на магнетните материјали во процесот на производство е анизотропен магнет.Магнетот генерално се обликува со ориентација на магнетно поле, па затоа е неопходно да се одреди насоката на ориентација пред производството, односно насоката на магнетизација на производите.

Нанесете го магнетното поле на постојаниот магнет заедно со насоката на ориентацијата на магнетното поле и постепено зголемувајте го интензитетот на магнетното поле за да ја достигнете состојбата на техничка сатурација, што се нарекува магнетизација.Магнетот генерално има квадрат, цилиндар, прстен, плочка, обликуван и други форми.Нашата заедничка насока на магнетизација ги има следните видови, специјалните, исто така, може да се прилагодат според барањата на клиентите.

Насока на магнетизација на обликот на плочката

Насока на магнетизација